Mykola Polovyi

Vasyl' Stus Donetsk National University